prosze czekac

Proszę czekaĂŚ kilkanaÂście sekund...

O Fundacji

Fundację Wspólna Sprawa z siedzibą w Gdyni ustanowiono w połowie 2014r. Wpisano ją do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, pod numerem: 0000515526.

Koncepcja świadczenia bezpłatnej pomocy osobom represjonowanym a także małżonkom, dzieciom i rodzicom poszkodowanych powstawała w świadomości jej twórców od dłuższego czasu. Wzrost liczby doniesień o nieuczciwym wymiarze sprawiedliwości wobec represjonowanych, dość szumnie przedstawiany również na łamach prasy i telewizji, przyczynił się do powołania Fundacji. Wśród osób odpowiadających za jej działalność znajdują się eksperci z dziedziny prawa oraz pasjonaci historii Polski. Dzięki zdobytemu przez nich doświadczeniu oraz odpowiednim kwalifikacjom będą mogli wykorzystać swój potencjał dla dobra publicznego.

Copyright © 2014 Fundacja Wspólna Sprawa. Wszelkie prawa zastrzeżone. Regulamin korzystania z serwisuRealizacja: WEBPC-GROUP