prosze czekac

Proszę czekać kilkanaście sekund...
 • slidebg1
  Czy wiesz
  ile przepłaciłeś
  spłacając swój kredyt
  walutowy?
  Sprawdź to teraz!
 • Banki czują się
  bezkarne!
  Czas to zmienić!
  Wciąż zarabiają na
  nas coraz więcej
  i więcej
  i więcej!
 • WYSOKOŚĆ
  KAŻDEJ TWOJEJ RATY
  MOŻE BYĆ MNIEJSZA
  o 5-10%
 • slidebg1
  Sam jesteś bezsilny
  wobec banku
  czy dewelopera
 • Zrzeszamy wszystkich
  poszkodowanych
  Przygotowujemy
  zbiorowe pozwy
  przeciwko bankom
  Bo tylko razem jesteśmy
  w stanie wywalczyć
  niesłusznie
  zabrane pieniądze!

O Fundacji

Wylicz ile straciłeś

Fundacja Wspólna Sprawa z siedzibą w Gdyni wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, pod numerem: 0000515526 została ustanowiona w połowie 2014 roku.

Koncepcja świadczenia pomocy konsumentom poszkodowanym przez przedsiębiorców takich jak banki czy deweloperzy budowlani powstawała w świadomości jej twórców od dłuższego czasu. Wzrost liczby doniesień o nieuczciwych praktykach godzących w interesy coraz większej rzeczy konsumentów zaowocował powołaniem naszej Fundacji.
Wśród osób tworzących Fundację znajdują się specjaliści z dziedziny prawa, finansów a także budownictwa. Dzięki zdobytemu doświadczeniu i kwalifikacjom ich wspólny wysiłek i praca będzie mógł zostać wykorzystany na rzecz zainteresowanych konsumentów.

Naszym nadrzędnym celem jest zwiększenie świadomości prawnej wśród społeczeństwa, zwłaszcza w zakresie możliwości obrony praw i dochodzenia roszczeń w postępowaniu grupowym. W ramach realizowania przyjętych założeń Fundacja organizuje spotkania oraz konferencje w ramach, których przedstawia zainteresowanym osobom istniejące możliwości walki z nieuczciwymi przedsiębiorcami.

Prowadząc działalność Fundacja ma za zadanie przekazać niezbędne informacje wszystkim potencjalnie zainteresowanym zagadnieniami dochodzenia roszczeń w postępowaniu grupowym, a także zorganizowanie ich w jak najliczniejsze grupy i pomoc w znalezieniu profesjonalnej pomocy prawnej świadczonej przez zawodowych pełnomocników.

Z uwagi na wyraźne zainteresowanie na chwilę obecną Fundacja kładzie szczególny nacisk na ochronę interesów kredytobiorców, którzy zawarli umowy kredytowe w walucie innej niż polski złoty. Dzięki wyrokowi Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział XVII Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z dnia 14 grudnia 2010 r. (sygn. akt XVII AmC 426/09) istnieje możliwość odzyskania przez każdego kredytobiorcę nienależnie pobranych pieniędzy w zw. ze zjawiskiem tzw. spreadu kredytowego. W zależności od konkretnej sytuacji możemy mówić o nawet 10% kwoty kredytu.

Prowadząc działania Fundacja pośredniczy w zebraniu grupy mogącej złożyć pozew przeciwko danemu przedsiębiorcy, wspiera reprezentanta grupy a także przygotowuje wszelkie prawem wymagane formalności. Dzięki wymienionym czynnościom osoby zainteresowane przyłączeniem się do grupy nie będą zobligowane do spełnienia szeregu skomplikowanych obowiązków. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż profesjonalnie przygotowana grupa uiści mniejsze wynagrodzenie na rzecz zawodowego pełnomocnika.

Kwota raty:
Waluta:
Nazwa banku:
Data pierwszej raty
Ilość rat

ZAPISZ SIĘ
DO GRUPY

Copyright © 2014 Fundacja Wspólna Sprawa. Wszelkie prawa zastrzeżone. Regulamin korzystania z serwisuRealizacja: WEBPC-GROUP